НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НТЦ)


Cтворений для посилення потенціалу та підвищення рівня професіоналізму лікарів, які надають допомогу хворим на захворювання легень (в тому числі – туберкульоз) та на різних рівнях надання медичної допомоги у сферах виявлення, діагностики, лікування і профілактики - шляхом проведення навчальних заходів. НТЦ буде сприяти розвитку людських ресурсів шляхом передачі спеціалістам різних рівнів та спеціальностей сучасного (передового) досвіду щодо надання допомоги хворим на туберкульоз та інші захворювання легень.

Громадська організація "Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України" здійснює діяльність в наступних основних напрямах:

  • 1. сприяння впровадженню та та організації раціонального застосування сучасних методів діагностики, лікування та профілактики туберкульозу та неспецифічних захворювань легень в медичних закладах;
  • 2. сприяння розвитку наукових досліджень та науково-практичної роботи з проблем фтизіатрії та пульмонології, підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів;
  • 3. розвиток та зміцнення міжнародних зв'язків з організаціями та спеціалістами з питань фтизіатрії та пульмонології;
  • 4. популяризація досягнень фтизіатрії та пульмонології як основного чинника успішного лікування;
  • 5. розробка програм та проектів по вивченню актуальних питань фтизіатрії та пульмонології і сприяє впровадженню результатів цих досліджень в практику роботи лікувальних закладів;
  • 6. розробка та затвердження методологічного матеріалу з питань фтизіатрії та пульмонології;
  • 7. сприяння наданню методичної та організаційної допомоги спеціалістам, які вирішують проблеми фтизіатрії та пульмонології.