Фещенко Юрій Іванович

Академік НАМН України, д.м.н., професор, лауреат Державної премії України, лауреат премії ім. Яновського НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, президент ВГО «Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України», директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ», завідувач відділу пульмонології.

Професійне портфоліо: провідний викладач з питань туберкульозу та захворювань легень; засновник провідного закладу з фтизіатрії та пульмонології, що став потужною базою для зростання в Україні декількох поколінь провідних вчених та спеціалістів національного та міжнародного рівня з фтизіатрії та пульмонології.

Основна сфера діяльності: фтизіатрія, пульмонологія, клінічна фармакологія, організація охорони здоров'я.

Литвиненко Наталія Анатоліївна

Д. м. н., керівник НТЦ « National TB Hub», завідувачка наукового відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ», консультант у проектах різних міжнародних та вітчизняних організацій у сфері туберкульозу.

Професійне портфоліо: досвідчений викладач з питань туберкульозу, ко- інфекції ТБ/ВІЛ; науковець та клініцист з більш ніж 20-річним досвідом проведення наукових досліджень та лікування туберкульозу і захворювань легень; національний експерт з питань туберкульозу, зокрема – лікарсько стійкого; член міжнародних товариств щодо питань захворювань легень (TB Union, ERS).

Основна сфера діяльності: розробка та впровадження у практику нових схем лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.

Сенько Юлія Олександрівна

Канд. мед. наук, методист НТЦ « National TB Hub», старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ».

Професійне портфоліо: досвідчений викладач з питань туберкульозу, ко- інфекції ТБ/ВІЛ; науковець та клініцист з більш ніж 15-річним досвідом проведення наукових досліджень та лікування туберкульозу і захворювань легень.

Основна сфера діяльності: розробка та впровадження у практику нових схем лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.

Погребна Марина Віталіївна

К. м. н., асистент НТЦ « National TB Hub, старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМНУ»

Професійне портфоліо: досвідчений викладач з питань туберкульозу, ко- інфекції ТБ/ВІЛ; науковець та клініцист з більш ніж 20-річним досвідом проведення наукових досліджень та лікування туберкульозу і захворювань легень; експерт з питань туберкульозу, зокрема – лікарсько стійкого.

Основна сфера діяльності: розробка та впровадження у практику нових схем лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.

Лафета Анастасія Сергіївна

Cистемний адміністратор НТЦ «National TB Hub», молодший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г, Яновського НАМНУ». Займається веденням пацієнтів хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із широкою медикаментозною стійкістю.

Професійне портфоліо: викладач з питань туберкульозу, ко-інфекції ТБ/ВІЛ; науковець та клініцист з проведення наукових досліджень та лікування туберкульозу і захворювань легень; спеціаліст із впровадження та ведення електронної освітньої платформи.

Основна сфера діяльності: розробка та впровадження у практику нових схем лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз.